Лабораторні послуги

Ціни

п/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн. (без ПДВ)

1

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

Одне дослідження

72,0

2

Аналіз глюкози крові

Одне дослідження

34,0

3

Аналіз холестерину

Одне дослідження

40,0

4

Загальний аналіз сечі

Одне дослідження

33,0

 

 

№ п/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.

(без ПДВ)

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1

Забарвлення та підрахунок Rt (ретикулоцитів) у крові

Одне дослідження

44,00

2

Визначення гематологічних показників на аналізаторі з підрахунком лейкоформули

Одне дослідження

75,00

3

Підрахунок кількості тромбоцитів на 1000 еритроцитів в мазках крові

Одне дослідження

39,00

4

Виявлення малярійного плазмодію

Одне дослідження

57,00

5

Виявлення LЕ-клітин

Одне дослідження

107,00

6

Вимірювання тривалості кровотечі

Одне дослідження

28,00

7

Визначення часу згортання капілярної крові

Одне дослідження

33,00

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

8

Визначення активності креатинінази (КФК) в сироватці крові (кінетика)

Одне дослідження

47,00

9

Визначення прямого і загального білірубіну в сироватці крові

Одне дослідження

54,00

10

Визначення концентрації альбуміну в сироватці крові

Одне дослідження

44,00

11

Визначення концентрації загального білка в сироватці крові

Одне дослідження

44,00

12

Визначення концентрації креатиніну в сироватці крові

Одне дослідження

48,00

13

Визначення концентрації сечовини в сироватці крові

Одне дослідження

45,00

14

Визначення СРБ в сироватці кровіСРБ-латекс-тест

Одне дослідження

45,00

15

Визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові (кінетика), АЛТ

Одне дослідження

49,00

16

Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові (кінетика), АСТ

Одне дослідження

43,00

17

Визначення концентраці сечової кислоти

Одне дослідження

47,00

18

Визначення концентраці лужної фосфатази в сироватці крові

Одне дослідження

46,00

19

Визначення концентрації загального кальцію в сироватці крові

Одне дослідження

44,00

20

Визначення концентраці тимолової проби в сироватці крові

Одне дослідження

55,00

21

Визначення концентрації білкових фракцій

Одне дослідження

71,00

22

Визначення концентрації заліза та загальної залізозв᾿язуючої здатності

Одне дослідження

95,00

23

Визначення концентрації електролітів  в сироватці крові

Одне дослідження

105,00

24

Визначення кислотно-лужного стану

Одне дослідження

559,00

25

Коагулограма (протромбіновий час та індекс, активований частковий тромбопластиновий час, розчинні фібрин-мономерні комплекси, фібриноген)

Одне дослідження

113,00

26

Визначення активності гама-глутамілтрансферази в сироватці крові (кінетика), ГГТ

Одне дослідження

44

27

Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові (кінетика)

Одне дослідження

53

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28

Визначення антистрептолізину-0 в сироватці крові АСЛ-0-латекс-тест

Одне дослідження

43,00

29

Визначення RF в сироватці крові RF-латекс-тест

Одне дослідження

43,00

30

Визначення групи крові за системою АВО та резус належності

Одне дослідження

61,00

31

Визначення групи крові зі стандартними еритроцитами

Одне дослідження

58,00

32

Визначення RPR-карбон латекс-тест

Одне дослідження

58,00

33

Визначення загального імуноглобуліну Е в сироватці крові (ІФА)

Одне дослідження

105,00

34

Виявлення антитіл класу IgM до TOXO (токоплазмозу ІФА-метод)

Одне дослідження

109,00

35

Виявлення антитіл класу IgG до TOXO (токоплазмозу ІФА-метод)

Одне дослідження

111,00

36

Виявлення антитіл класу IgM до CMV (цитомегаловірус)

Одне дослідження

107,00

37

Виявлення антитіл класу IgG до CMV (цитомегаловірус)

Одне дослідження

111,00

38

Виявлення антитіл класу IgA, G до хламідій

Одне дослідження

121,00

39

Виявлення антитіл класу IgM до HSV 1/2 M (вірусу простого герпесу)

Одне дослідження

107,00

40

Виявлення антитіл класу IgG до HSV 1/2 G (вірусу простого герпесу)

Одне дослідження

107,00

41

Виявлення антитіл ВІЛ 1/2 типу імунохроматографічним методом

Одне дослідження

152,00

42

Виявлення антитіл НBsAg імунохроматографічним методом

Одне дослідження

149,00

43

Виявлення антитіл НCV імунохроматографічним методом

Одне дослідження

149,00

44

Виявлення антитіл НBsAg імуноферментним методом

Одне дослідження

159,00

45

Виявлення антитіл НCV імуноферментним методом

Одне дослідження

160,00

46

Визначення концентрації прокальцитоніну

Одне дослідження

180,00

47

Виявлення антитіл класу Ig M  Епштейна-Барр імуноферментним методом

Одне дослідження

161,00

48

Виявлення антитіл класу Ig G  Епштейна-Барр імуноферментним методом

Одне дослідження

152,00

49

Визначення імунного статусу

Одне дослідження

250,00

50

Виявлення антитіл НАV імуноферментним методом

Одне дослідження

313,00

ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ

51

Виявлення антигену лямблій за допомогою тест-cистеми (AgH. pylori)

Одне дослідження

186,00

52

Мікроскопічне дослідження препаратів слизової оболонки порожнини носа (риноцитоскопія)

Одне дослідження

28,00

53

Мікроскопічне дослідження виділень зі статевих органів

Одне дослідження

36,00

54

Мікроскопічне дослідження нативних препаратів харкотиння

Одне дослідження

33,00

55

Виявлення мікобактерій туберкульозу

Одне дослідження

57,00

56

Виявлення білірубіну в сечі (жовчні пігменти)

Одне дослідження

23,00

57

Визначеня діастази сечі

Одне дослідження

37,00

58

Визначення кількості форменних елементів (проба Нечипоренко)

Одне дослідження

32,00

59

Проба на функціональні можливості нирок (проба Зимницького)

Одне дослідження

31,00

60

Виявлення кетонових тіл

Одне дослідження

24,00

61

Виявлення прихованої крові в калі

Одне дослідження

33,00

62

Зішкріб на ентеробіоз

Одне дослідження

23,00

63

Визначення добової сечі

Одне дослідження

36,00

64

Аналіз калу на яйця глистів

Одне дослідження

32,00

65

Аналіз калу на найпростіші

Одне дослідження

34,00

66

Аналіз калу на копрологічне дослідження

Одне дослідження

45,00

67

Виявлення антигенів ротавірусів імунохроматографічним методом

Одне дослідження

152,00

68

Виявлення антигенів вірусу грипу А та В  імунохроматографічним методом

Одне дослідження

300,00

69

Виявлення криптоспоридій

Одне дослідження

57,00

70

Визначення протеалітичної активності калу

Одне дослідження

58,00

71

Дослідження спинномозкової рідини

Одне дослідження

159,00

72

Дослідження випітних рідин

Одне дослідження

107,00