Функціональна діагностика

Ціни

№ п/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.

(без ПДВ)

ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА

1.

Електрокардіографія у 12 відведеннях

Одне дослідження

68

2.

Електрокардіографія у палаті

Одне дослідження

76

3.

Ехокардіографія з доплерівським аналізом

Одне дослідження

192

4.

Повторне ехокардіографічне обстеження з метою контролю окремих структур чи параметрів

 

97

5.

Добове моніторування артеріального тиску

Одне дослідження

297

6.

Холтерівське моніторування електрокардіографії

Одне дослідження

321

7.

Транскраніальне дуплексне сканування (ТКДС) судин головного мозку/Дуплексне сканування (допплерографія) брахіоцефафальних судин

Одне дослідження

229

8.

Реоенцефалографія 4 відвед. (2 ділянки) у спокої

Одне дослідження

173

9.

Реоенцефалографія з функціональними навантажувальними пробами 1 відвед. (2 ділянки)

Одне дослідження

225

10.

Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках у спокої

Одне дослідження

128

11.

М-ехо головного мозку

Одне дослідження

92

12.

Електроенцефалографія з функціональними пробами, комп'ютерним аналізом

Одне дослідження

278

13.

Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами з визначенням ступеню вентиляційної недостатності

Одне дослідження

174

14.

Добовий відео ЕЕГ моніторинг     

Одне дослідження

750

15.

Відео ЕЕГ скринінг з використанням проб мануальної і розумової активності (в залежності від складності)     

Одне дослідження

300